Bestuur VPCO

De VPCO heeft als vereniging een tweetal basisscholen en een kinderopvangorganisatie, te weten:

  • Basisschool de Enk
  • Basisschool de Triangel
  • Kinderopvang de Spreng

Vanuit onze Protestants Christelijke grondslag, werken we samen in een veilige en respectvolle omgeving. Hierin houdt het bestuur van het VPCO toezicht op naleving van de gemaakte afspraken en de verplichtingen die de scholen hebben ten aanzien van hun educatieve taak. Uitgangspunt van de twee scholen en de kinderopvang is dat iedereen zich optimaal kan ontplooien met vertrouwen in de toekomst.

Op onze scholen wordt met passie onderwijs gegeven. De leerling wordt een uitdagende en prettige leer- en leefomgeving geboden. Iedereen krijgt de mogelijkheid om, in een optimale balans tussen individuele ontwikkeling en samenwerking, zichzelf te ontplooien en zich veilig te voelen. Samenwerking met ouders/verzorgers, geloof in talenten van iedereen en eigen verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. Dit is precies waar ook het bestuur zich graag voor inzet!

Binnen onze organisatie bieden wij, naast de twee scholen, ook kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar, peuteropvang voor kinderen 2-4 jaar en buitenschoolse opvang. Dit allemaal in nauwe samenwerking met onze basisscholen.

Vanuit onze persoonlijke betrokkenheid en enthousiasme, willen we graag samen met de ouders actief invulling geven aan de vereniging en deze laten groeien. In gezamenlijkheid bereiken we meer !

Alle ouders en verzorgers nodigen we van harte uit, om zich bij de vereniging aan te sluiten en zo samen richting te geven aan de geformuleerde doelstelling:

Het bieden van een uitdagende en prettige leer- en leefomgeving aan alle kinderen die wij dagelijks mogen verwelkomen.

Het -vernieuwde- bestuur stelt zich voor

Xavier Zeilinga

Xavier, getrouwd met Alice en papa van Nienke, is sinds juli 2018 verbonden aan het bestuur van de VPCO in de rol van voorzitter. Daarnaast heeft hij binnen het bestuur ‘de organisatie’ in portefeuille.

‘In mijn dagelijkse werk houd ik mij onder andere bezig met het optimaliseren van samenwerkingsverbanden. Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap is een belangrijk onderdeel hiervan.

‘Mijn expertise en tijd zet ik graag in ten gunste van de Enk, de Triangel en kinderopvang De Spreng, omdat ik vind dat ieder kind een omgeving verdient
waar het in veiligheid en met plezier kan op- en uitgroeien tot een mooi mens.

Het is geweldig om deel uit te maken van dit bestuur, omdat elk lid zich vanuit een positieve kritische betrokkenheid in wil zetten voor het welzijn van de kinderen die dagelijks aan de scholen en kinderopvang worden toevertrouwd.’

Robert Meijer

Robert, getrouwd met Geke en vader van Lucas en Feline, is sinds juli 2017 verbonden aan het bestuur van de VPCO in de rol van penningmeester.

In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam voor een Amerikaans consultancybedrijf, waar ik in mijn rol als Finance Manager leiding geef aan een team in Utrecht en Berlijn.

Vanuit deze expertise ben ik in 2016 door Arjan gevraagd om deel te nemen in het bestuur. Dat is een kans die ik niet wilde laten liggen, want ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het onderwijs en de kinderopvang in Eerbeek.

 

Jeffrey Deflers

Graag wil ik mij even voorstellen; Mijn naam is Jeffrey, ouder van Jens en Sophia. Sinds juli 2018 ben ik als toezichthouder van VPCO Eerbeek betrokken bij het besturen van de scholen, VSO, BSO en het kinderdagverblijf.

Van beroep ben ik ICT manager bij een kleine organisatie in Apeldoorn. Wij helpen bedrijven o.a. inzicht te krijgen in risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid van werknemers (risico- inventarisatie en –evaluatie, afgekort RI&E).

In mijn rol ben ik verantwoordelijk voor, en betrokken bij een breed scala aan activiteiten; beleid, ontwikkeling, kwaliteit, onderhoud, beveiliging en privacy.

Om aan al deze aspecten op een goede manier uitvoering te geven, is het belangrijk om de juiste mensen om je heen te hebben die daarbij helpen. En dit wil ik ook graag bereiken met onze verenging, zodat we met elkaar, iets voor elkaar kunnen betekenen.

Als we ons samen inzetten (ouders, medewerkers en vrijwilligers) dan zorgen we voor een veilige, stabiele omgeving waar onze kinderen zich ten volle kunnen ontwikkelen op motorisch, verbaal, zintuiglijk, sociaal en intellectueel vlak.

Martijn van der Werff

Martijn, getrouwd met Nanda en vader van Sam en Evi. Wij wonen aan de rand van Eerbeek, net in Hall in een heerlijk boerderijtje. De prachtige omgeving heeft ons 10 jaar geleden doen besluiten om te verhuizen vanuit het ‘westen’.

In het dagelijkse leven ben ik Afdelingshoofd bij het Instituut voor Fysieke Veiligheid. Daar doen we onderzoek, verzorgen we opleidingen en leveren we informatievoorziening en kennis om Nederland een stukje veiliger te maken.

Als bestuurslid mag ik met veel plezier aandacht besteden aan de portefeuille ‘Personeel’ . Ik voel me bevoorrecht dat ik kan bijdrage aan het geweldige werk wat de mensen op onze scholen verrichten. Als ouder het onderwijs van je kinderen te kunnen helpen vormgeven is toch fantastisch!

Jan Neuteboom

Mijn naam is Jan, samenwonend met Danny en vader van Stijn en Sem. Voor mijn werk ben ik K.A.M.-coördinator bij van Dalen Installatietechniek voor de vestigingen Twello en Nijkerk.

Sinds juni 2015 ben ik bestuurslid bij VPCO Eerbeek. Met het nieuwe bestuur hebben we nu naast de algemene bestuurlijke taken ook een specifieke portefeuille, ik hou mij van daaruit vooral bezig met het onderdeel kinderopvang.

Samen met de andere bestuursleden kunnen meedenken over VPCO Eerbeek is leuk om te doen. Iedereen heeft een andere achtergrond en soms dus ook verschillende inzichten. Samen komen tot een eenduidig besluit is dan een mooi resultaat.